Luật sáng chế Trung Quốc 2021: 8 ảnh hưởng tới KDCN

Luật sáng chế Trung Quốc 2021: 8 ảnh hưởng tới KDCN

Năm 2021, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ngành sở hữu trí tuệ (SHTT) Trung Quốc sẽ thay đổi. Mục tiêu của thay đổi làn này là để cải thiện và hòa nhập với thị trường. Theo đó, lĩnh vực kiểu dáng công nghiệp (KDCN) cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dự thảo sửa đổi…

+84982682122
WhatsApp chat