Indonesia khởi xướng điều tra tự vệ sản phẩm sợi làm từ bông từ Việt Nam

Indonesia khởi xướng điều tra tự vệ sản phẩm sợi làm từ bông từ Việt Nam, điều tra tự vệ sản phẩm sợi làm từ bông từ Việt Nam, thông báo số 05/KPPI/PENG/10/2023, Indonesia khởi xướng điều tra tự vệ sản phẩm sợi làm từ bông ,

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Tự vệ Indonesia (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia – KPPI) ban hành thông báo số 05/KPPI/PENG/10/2023 khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ sản phẩm sợi làm từ bông từ Việt Nam. Hiệp hội Dệt may Indonesia (API) là Nguyên đơn nộp đơn yêu cầu…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat