Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2022

Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2022

Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử từ tháng 7 năm 2022. Do đó, các doanh nghiệp nên chuẩn bị cho thời điểm quy định này có hiệu lực để thích nghi với khuôn khổ pháp lý do các cơ quan chức năng của Việt Nam đưa ra. Bộ…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat