Webinar: Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân tại Việt Nam và Giao dịch Xuyên Biên Giới – có gì mới?

Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân tại Việt Nam và Giao dịch Xuyên Biên Giới , Hội thảo Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân tại Việt Nam và Giao dịch Xuyên Biên Giới , Hội thảo Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân tại Việt Nam , Hội thảo Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân,

Hội thảo diễn ra vào ngày 29 tháng 6 năm 2023, từ 9:00 đến 10:00 sáng (giờ Việt Nam, GMT+7) Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân tại Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Điều này được cho là sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cách thu thập,…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat