Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn thời gian điều tra xem xét phạm vi sản phẩm và lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với tủ gỗ Việt Nam

Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn thời gian điều tra xem xét lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với tủ gỗ Việt Nam, Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn thời gian điều tra xem xét phạm vi sản phẩm tủ gỗ Việt Nam, điều tra xem xét phạm vi sản phẩm và lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với tủ gỗ Việt Nam, gia hạn thời gian điều tra xem xét phạm vi sản phẩm và lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với tủ gỗ Việt Nam,

Mới đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành thông báo chính thức tiếp tục gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng về điều tra xem xét phạm vi sản phẩm, thời gian ban hành kết luận sơ bộ và kết luận cuối cùng về điều tra lẩn tránh thuế…

Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn thời gian điều tra xem xét phạm vi sản phẩm và lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại tủ gỗ Việt Nam

Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn thời gian điều tra xem xét phạm vi sản phẩm và lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại tủ gỗ Việt Nam, Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn thời gian điều tra xem xét phạm vi sản phẩm tủ gỗ Việt Nam, Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn thời gian điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại tủ gỗ Việt Nam, gia hạn thời gian điều tra xem xét phạm vi sản phẩm tủ gỗ Việt Nam,

Ngày 10 tháng 8 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) gửi thông báo về việc tiếp tục gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra xem xét phạm vi sản phẩm, thời gian ban hành kết luận sơ bộ và kết luận cuối cùng về điều…

Contact Me on Zalo
+84945073866
WhatsApp chat