Hoa Kỳ dự kiến gửi bản câu hỏi điều tra đến 14 nhà sản xuất, xuất khẩu máy phun rửa áp lực tại Việt Nam

Hoa Kỳ dự kiến gửi bản câu hỏi điều tra đến 14 nhà sản xuất xuất khẩu máy phun rửa áp lực tại Việt Nam, Hoa Kỳ dự kiến gửi bản câu hỏi điều tra đến nhà sản xuất xuất khẩu máy phun rửa áp lực tại Việt Nam, nhà sản xuất xuất khẩu máy phun rửa áp lực tại Việt Nam, Hoa Kỳ gửi bản câu hỏi điều tra đến nhà sản xuất xuất khẩu máy phun rửa áp lực tại Việt Nam,

Ngày 25 tháng 01 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành công báo cho biết rằng Hoa Kỳ đã chính thức điều tra chống bán phá giá sản phẩm máy phun rửa áp lực của các nhà sản xuất, xuất khẩu Việt Nam. Theo đó, trong thời gian tới, Hoa Kỳ sẽ gửi…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat