Ngăn chặn hành vi lẩn tránh thuế

Ngăn chặn hành vi lẩn tránh thuế, lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại, thế nào là lẩn tránh thuế, hành vi lẩn tránh thuế, phòng vệ thương mại, giả mạo xuất xứ

Các cơ quan chức năng cần nghiêm túc xử lý các doanh nghiệp có hành vi gian lận để có thể ngăn chặn tình trạng giả mạo xuất xứ, lẩn tránh thuế.     Từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, Cục Phòng vệ Thương mại – Bộ Công Thương đã có 3 lần…

+84982682122