Tại sao không giảm hơn 2% thuế VAT tại Việt Nam từ tháng 7 đến hết năm 2023?

giảm hơn 2% thuế VAT tại Việt Nam từ tháng 7 đến hết năm 2023, giảm 2% thuế VAT tại Việt Nam từ tháng 7 năm 2023, giảm 2% thuế VAT tại Việt Nam đến hết năm 2023, giảm 2% thuế VAT tại Việt Nam,

Nhiều tháng gần đây, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam và các ban, bộ ngành liên quan đã họp bàn nhiều lần về việc quyết định ban hành Nghị định giảm thuế VAT 2%, xuống còn 8% như Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ban hành bởi Chính phủ đầu năm 2022, giảm thuế VAT đến hết…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat