(Việt Nam) Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi điều tra chính thức trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Ma-lai-xi-a

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi điều tra chính thức trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Ma-lai-xi-a, gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi điều tra chính thức, Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi điều tra chính thức, áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Ma-lai-xi-a

(Việt Nam) Trước đó, vào ngày 8/12/2021, Cục Phòng vệ thương mại thuộc Bộ Công Thương đã gửi bản câu hỏi điều tra chính thức tới nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Trung Quốc và…

+84982682122