Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo về việc gia hạn thời gian nộp bản bình luận và cung cấp thông tin phản biện điều tra xem xét phạm vi sản phẩm đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo về việc gia hạn thời gian nộp bản bình luận và cung cấp thông tin phản biện điều tra xem xét phạm vi sản phẩm đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo về việc gia hạn thời gian nộp bản bình luận và cung cấp thông tin phản biện , nộp bản bình luận và cung cấp thông tin phản biện điều tra xem xét phạm vi sản phẩm đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam, điều tra xem xét phạm vi sản phẩm đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam, phạm vi sản phẩm đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam,

Xét thấy thời hạn nộp các phản hồi về vụ việc điều tra xem xét phạm vi sản phẩm đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam là không đủ, ngày 21 tháng 6 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra thông báo chính thức về việc gia hạn thời gian…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat