Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi của Việt Nam mở tiếp nhận ý kiến nhân dân

dự thảo Luật Đất đai sửa đổi của Việt Nam mở tiếp nhận ý kiến nhân dân, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi của Việt Nam mở tiếp nhận ý kiến , dự thảo Luật Đất đai sửa đổi của Việt Nam, tiếp nhận ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi của Việt Nam,

Luật Đất đai sửa đổi của Việt Nam hiện đang được mở để tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân Việt Nam trong khoảng thời gian từ 3/1/2023 – 15/3/2023. Nội dung được lấy ý kiến sẽ liên quan đến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và các nội dung…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat