Hoa Kỳ ra thông báo gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với gỗ dán cứng từ Việt Nam

Hoa Kỳ ra thông báo gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với gỗ dán cứng từ Việt Nam, gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với gỗ dán cứng từ Việt Nam, điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với gỗ dán cứng từ Việt Nam, chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với gỗ dán cứng từ Việt Nam, điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với gỗ dán cứng từ Việt Nam, điều tra chống lẩn tránh thuế chống trợ cấp đối với gỗ dán cứng từ Việt Nam,

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo về việc lùi thời hạn đưa ra kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với gỗ dán cứng từ Việt Nam. Cụ thể, thời hạn dự kiến ban hành kết luận cuối…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat