Gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi điều tra trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan

Gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi điều tra đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan, Kéo dài thời gian trả lời cho các bên liên quan trong vụ đường mía, Gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi điều tra trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan

Để các bên liên quan có thêm thời gian thu thập các dữ liệu cần thiết trong vụ việc Điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía xuất xứ từ Thái Lan, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) thông…

+84982682122