Đề xuất người nước ngoài được sở hữu nhà không bao gồm quyền sử dụng đất

Đề xuất người nước ngoài được sở hữu nhà không bao gồm quyền sử dụng đất

Bộ Xây dựng đã đề xuất Chính phủ việc quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài không nên bao gồm quyền sử dụng đất. Ngoài ra, người nước ngoài nên được phép gia hạn thời gian sở hữu nhà một lần. Đề xuất này nằm trong tờ trình của Bộ Xây Dựng về…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat