Giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc

giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng được sơn có xuất xứ từ Đại Hàn Dân quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Quyết định số 843/QĐ-BCT, áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng được sơn có xuất xứ từ Đại Hàn Dân quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng được sơn có xuất xứ từ Đại Hàn Dân quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sản phẩm thép có xuất xứ từ Đại Hàn Dân quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng được sơn, chống bán phá giá, bán phá giá, phá giá, điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh, biện pháp phòng vệ thương mại,

Mới đây, vào ngày 5/5/2022, Quyết định số 843/QĐ-BCT về việc giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc đã được Bộ Công Thương ban…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat