Xem xét tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và Ma-lai-xi-a

sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a, xem xét tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm vật liệu hàn, tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm vật liệu hàn, đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm vật liệu hàn, miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời , chống bán phá giá, bán phá giá, phá giá, điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh, biện pháp phòng vệ thương mại,

Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Quyết định số 706/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và Ma-lai-xi-a (mã số vụ việc: AD15) đã được Bộ Công Thương ban hành nhằm bình ổn…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat