quyền xoá dữ liệu tại Việt Nam , quyền được lãng quên tại Châu Âu, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, so sánh giữa quyền được lãng quên và quyền xoá dữ liệu cá nhân tại Việt Nam, khó khăn trong thực thi quyền xoá dữ liệu cá nhân tại Việt Nam,

Pháp luật về quyền xoá dữ liệu tại Việt Nam trên cơ sở so sánh với quyền được lãng quên trên thế giới

Trong thời đại số hóa, việc quản lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân đã trở thành một vấn đề cấp bách cần được chú trọng. Với việc ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP (“Nghị định số 13”) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu đã chính thức được quy định một cách cụ thể, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong môi trường xã hội số hóa.

Tại Việt Nam, quyền này đang dần đạt được sự nhận thức tăng dần qua thời gian, dẫn đến nhu cầu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong hệ thống pháp lý để thực thi tốt hơn quyền xoá dữ liệu cá nhân, đặc biệt trên môi trường không gian mạng. Song song về tính chất với quyền xoá dữ liệu cá nhân tại Việt Nam, khái niệm về quyền được lãng quên trên bình diện quốc tế hiện cũng đang gây tranh cãi, dự kiến sẽ được đánh giá nghiêm túc hơn trong thời gian tới để chính thức được áp dụng tại nhiều quốc gia khác nhau.

Trong bài viết này, ASL LAW sẽ khám phá góc nhìn đa chiều về quyền xoá dữ liệu cá nhân tại Việt Nam, đồng thời so sánh với khả năng áp dụng quyền được lãng quên trên thế giới. Bài viết sẽ đi sâu vào các khía cạnh pháp lý, các khó khăn tác động đến việc áp dụng, cũng như ảnh hưởng của những quyền này đối với cá nhân và xã hội.

Từ việc mỗi cá nhân có quyền kiểm soát sự tồn tại thông tin cá nhân của mình đến khả năng xóa các dấu vết điện tử về họ trong không gian số, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quyền kiểm soát thông tin của mỗi con người trong môi trường số hóa ngày càng phức tạp.

Quyền xoá dữ liệu cá nhân

Trước đây quy định liên quan đến dữ liệu cá nhân chỉ được quy định sơ bộ, tản mạn trong các văn bản pháp luật khác, như tại Điều 38 Bộ Luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13, Điều 3 Luật An toàn thông tin mạng 2015 số 86/2015/QH13, Điều 6 Luật Viễn thông 2009 số 41/2009/QH12,… song thực tiễn cho thấy sự bùng nổ của các thành tựu công nghệ đặt ra nhiều vấn đề về quyền bảo vệ thông tin cá nhân. Nghị định 13 ra đời đánh dấu sự phát triển cũng như nâng tầm nhận thức về pháp luật, đồng thời đánh dấu bước tiến của hành lang pháp lý Việt Nam về bảo về dữ liệu cá nhân.

Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 13 ghi nhận quyền xóa dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu, chi tiết quyền xóa dữ liệu được cụ thể hóa tại Điều 16 của Nghị định số 13, cụ thể:

Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 13 quy định chủ thể dữ liệu có quyền được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 13 quy định các trường hợp chủ thể dữ liệu được yêu cầu Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân xóa dữ liệu cá nhân của mình. Cụ thể, trong các trường hợp sau thì chủ thể dữ liệu có quyền yêu cầu xóa sự hiện diện thông tin cá nhân của mình:

 • Nhận thấy không còn cần thiết cho mục đích thu thập đã đồng ý và chấp nhận các thiệt hại có thể xảy ra khi yêu cầu xóa dữ liệu;
 • Rút lại sự đồng ý;
 • Phản đối việc xử lý dữ liệu và Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý;
 • Dữ liệu cá nhân được xử lý không đúng với mục đích đã đồng ý hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân là vi phạm quy định của pháp luật;
 • Dữ liệu cá nhân phải xóa theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc xóa dữ liệu sẽ không được áp dụng dù có đề nghị của chủ thể dữ liệu trong các trường hợp sau căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 13:

 • Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu;
 • Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định của pháp luật;
 • Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật;
 • Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;
 • Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc cá nhân khác.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 13, việc xóa dữ liệu cá nhân phải được Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi có yêu cầu từ chủ thể dữ liệu.

Việc ban hành quy định pháp luật về quyền xóa dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu tại Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh ngày nay, khi sự phát triển của công nghệ thông tin và việc thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân ngày càng trở nên phổ biến và phức tạp hơn.

Tuy nhiên, tương tự như nhiều nội dung khác trong Nghị định số 13, nội dung về quyền  xóa dữ liệu cá nhân tại Nghị định số 13 vẫn mang tính chung chung, chưa cụ thể, chi tiết về cách thực thi hay phạm vi dữ liệu cần được xóa bỏ theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu.

Hiện, Bộ Công an Việt Nam vẫn chưa ban hành các văn bản hướng dẫn cách hiểu, triển khai và thực thi Nghị định số 13 dẫn đến việc áp dụng quyền trong thực tế gặp nhiều khó khăn, về cả phía chủ thể dữ liệu cũng như các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm, công việc liên quan đến việc xử lý, thu thập dữ liệu cá nhân.

Quyền được lãng quên

Một khái niệm có tính chất tương đồng với quyền xoá dữ liệu cá nhân tại Việt Nam là quyền được lãng quên – một khái niệm quyền con người được áp dụng tại một số quốc gia trong vòng 10 năm gần đây, như Argentina, Philippines và Liên minh Châu Âu.

Theo bản Đề xuất của EU về Quy định bảo vệ dữ liệu chung và nguồn gốc của ‘quyền được lãng quên’ năm 2013, nguồn gốc của quyền được lãng quên nảy sinh từ mong muốn của các cá nhân trong việc tự quyết định sự phát triển của cuộc đời họ, không bị kỳ thị vĩnh viễn hoặc định kỳ do hậu quả của một hành động mà họ đã thực hiện trong quá khứ.

Quyền được lãng quên có thuật ngữ gốc là “Right to be forgotten”, gắn liền với quyền được bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Mặc dù là một vấn đề được thảo luận rộng rãi nhưng quyền được lãng quên vẫn là một khái niệm không rõ ràng và gây tranh cãi dưới góc độ pháp lý. Vì không được định nghĩa cụ thể trên phạm vi quốc tế mà chỉ tồn tại trong hệ thống luật pháp của một số quốc gia nên phạm vi bao phủ của quyền được lãng quên cũng sẽ có sự khác biệt giữa các khu vực địa lý.

Tuy nhiên, xét trên tổng thể thì quyền được lãng quên được hiểu là quyền xóa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc liên kết đến  thông tin cá nhân của  chủ thể dữ liệu khi có yêu cầu của chủ thể dữ liệu đó trên không gian mạng, bao gồm cả thông tin mà các bên khác đăng về họ, dù đã được chỉnh sửa hay chưa qua chỉnh sửa như thông tin dưới dạng văn bản, ảnh hoặc video.

Theo bản Đề xuất của EU về Quy định bảo vệ dữ liệu chung và nguồn gốc của ‘quyền được lãng quên’ năm 2013, nguồn gốc của quyền được lãng quên nảy sinh từ mong muốn của các cá nhân trong việc quyết định sự phát triển của cuộc đời họ một cách tự chủ, không bị kỳ thị vĩnh viễn hoặc định kỳ do hậu quả của một hành động cụ thể mà họ đã thực hiện trong quá khứ.

Theo một bài nghiên cứu học thuật được xuất bản bởi Tiến sĩ Rolf H. Weber, quyền được lãng quên “phản ánh yêu cầu của một cá nhân về việc xóa một số dữ liệu nhất định để các bên thứ ba không thể tiếp tục theo dõi chúng” Ở một số nghiên cứu quốc tế khác, quyền được lãng quên được xác định là quyền được làm câm lặng, xóa bỏ, biến mất thông tin liên quan đến các sự kiện quá khứ trong cuộc đời của chủ thể dữ liệu.

Theo Quy định 2016/679 của Liên minh Châu Âu về bảo vệ dữ liệu, có thể hiểu quyền xóa dữ liệu được thực hiện dưới hai hình thức: quyền hủy niêm yết và quyền xóa dữ liệu. Trong đó, quyền hủy niêm yết cho phép chủ thể dữ liệu yêu cầu người điều hành công cụ tìm kiếm xóa một số kết quả tìm kiếm được liên kết với dữ liệu cá nhân của mình. Còn quyền xóa dữ liệu sẽ cho phép chủ thể dữ liệu yêu cầu bên xử lý dữ liệu xóa dữ liệu cá nhân của mình, khi không còn lý do chính đáng để giữ chúng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc xóa dữ liệu cá nhân chỉ phát sinh một trong các trường hợp như sau: dữ liệu không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng được thu thập hoặc xử lý ban đầu; chủ thể dữ liệu rút lại sự đồng ý; chủ thể dữ liệu phản đối việc xử lý; dữ liệu có thể bị xử lý bất hợp pháp; dữ liệu phải được xóa để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.

Quyền được lãng quên có mục đích nhằm bảo vệ quyền riêng tư của chủ thể dữ liệu, tuy nhiên có thể xung đột với quyền tiếp cận thông tin của công chúng. Nghĩa là khi một chủ thể viện dẫn quyền được lãng quên của mình, họ sẽ làm hạn chế đi những quyền cơ bản về việc tiếp cận đối với thông tin của công chúng.

Ở khía cạnh khác, quyền được lãng quên có thể xung đột với quyền tự do ngôn luận. Quyền của một người yêu cầu người khác không sử dụng, và chia sẻ thông tin của họ hay bình luận về họ, vô hình chung là hạn chế tự do ngôn luận của những chủ thể khác, thông qua các hình thức truyền thông, kể cả cộng đồng mạng xã hội và tự do của báo chí được đăng tải và bình luận hợp pháp về thông tin.

Dù thường bị hiểu nhầm là hai khái niệm tương đồng nhưng quyền được lãng quên hoàn toàn khác quyền riêng tư (Privacy right).

Quyền riêng tư bao gồm quyền của chủ thể dữ liệu đối với các thông tin không được công khai cho công chúng, tức quyền được giữ bí mật các thông tin mà chủ thể dữ liệu muốn giữ bí mật và chưa trở thành thông tin công khai. Ngược lại, quyền được lãng quên liên quan đến việc xóa thông tin đã được công khai tại một thời điểm nhất định và không cho phép bên thứ ba truy cập thông tin đó, tương tự về tính chất so với quyền xoá dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.

Án lệ nổi bật

Từ năm 2014, các công dân Châu Âu đã nhận thức được ‘quyền lợi bổ sung’ của mình trong một án lệ giữa Google và Tòa án Công lý Châu Âu (CJEU) xét xử một vụ kiện liên quan đến quyền được lãng quên. Sau khi nguyên đơn là ông Mario Gonzalez quốc tịch Tây Ban Nha nộp đơn khởi kiện Google yêu cầu xóa bỏ hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm của người dùng khi tìm kiếm thông tin về ông liên quan đến một bài báo dẫn chứng việc ông từng bị ngân hàng bán tài sản đảm bảo là bất động sản để cấn trừ khoản nợ. 

Phán quyết của Tòa án Công lý Châu Âu năm 2014 buộc Google phải hủy bỏ kết quả tìm kiếm dẫn đến bài báo nếu như họ tìm kiếm tên của nguyên đơn trên công cụ tìm kiếm này. Tuy nhiên, những bên khác vẫn có thể tiếp cận đến bài báo nếu họ tìm kiếm các thông tin khác không liên kết trực tiếp đến cái tên Mario Gonzalez.

Từ Chỉ thị 95/46/EC trong vụ việc trên, công dân Châu Âu cùng cộng đồng quốc tế đã hiểu được tính chất của quyền được lãng quên và việc họ có thể tận dụng nó, cũng như việc các nhà điều hành quản lý công cụ tìm kiếm như Google, Microsoft (Bing) có trách nhiệm xóa các liên kết đến thông tin cá nhân khỏi kết quả tìm kiếm trong các trường hợp cụ thể.

Góc nhìn so sánh giữa quyền được lãng quên trên quốc tế và quyền xoá dữ liệu cá nhân tại Việt Nam

Quyền xóa dữ liệu tại Nghị định số 13 của Việt Nam đã tiếp thu một phần ý từ quyền được lãng quên của Liên minh Châu Âu và các quốc gia khác trên thế giới. Cụ thể, chủ thể dữ liệu có quyền yêu cầu xóa dữ liệu trong một số trường hợp xét thấy cần thiết và vẫn bị hạn chế đối với quyền lợi chung của cộng đồng, nghĩa vụ tuân thủ quy định pháp luật, bên cạnh đó là quyền gửi thống báo đến Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu và quyền yêu cầu bên kiểm soát, bên xử lý dữ liệu bồi thường khi thấy việc xử lý dữ liệu vi phạm quy định tại Nghị định này, trong đó có sự vi phạm về xóa dữ liệu cá nhân.

Tuy nhiên, quy định về xóa dữ liệu mới chỉ dừng lại tại việc chủ thể dữ liệu có quyền yêu cầu các bên kiểm soát, xử lý dữ liệu của mình xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến họ, chứ chưa đề cập đến quyền yêu cầu hủy niêm yết, tức xóa toàn bộ các liên kết tới dữ liệu của cá nhân đó.

Ngoài ra, Nghị định số 13 chưa đề cập đến trường hợp hạn chế quyền xóa dữ liệu của chủ thể dữ liệu khi xét trong mối tương quan với quyền tiếp cận thông tin của công chúng cũng như quyền tự do ngôn luận phù hợp theo quy định pháp luật của một số cá nhân, tổ chức.  

Khó khăn trong thực thi quyền xoá dữ liệu cá nhân tại Việt Nam

Việc ban hành quy định về quyền xoá dữ liệu cá nhân tại Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi sự phát triển của công nghệ thông tin và việc thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân ngày càng trở nên phổ biến và phức tạp, việc thực thi quyền xoá dữ liệu cá nhân cũng đối mặt với nhiều khó khăn hơn.

Sự phát triển của công nghệ AI

Môi trường lưu trữ dữ liệu dần đạt được những thành tựu tiến bộ với hệ thống điện toán đám mây và dịch vụ trực tuyến, cũng như sự phát triển nhảy vọt của nền công nghệ trí tuệ nhân tạo AI làm cho việc bảo vệ thông tin cá nhân trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Với những thành tựu khoa học công nghệ ngày càng hiện đại, thông minh, việc AI âm thầm thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng qua các ứng dụng, trò chơi trên điện thoại, máy tính bảng, laptop nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.

Ở góc nhìn khác, vấn đề về sự phát triển và những ẩn số của AI sẽ là vấn đề đáng chú ý khi Việt Nam hiện không có cơ chế xác thực nào đủ tiên tiến để đảm bảo các bên kiểm soát, xử lý dữ liệu sẽxóa hoàn toàn thông tin, dữ liệu cá nhân khi được yêu cầu. 

Các lo ngại này có căn cứ xác thực khi Công ty DeepMind, một công ty con của Google chuyên về trí tuệ nhân tạo, đã từng bị cáo buộc vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu và quy tắc bảo mật bệnh nhân trong quá trình phát triển và thử nghiệm ứng dụng cho Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS). 

Tại Việt Nam, việc triển khai thực thi các quy định về quyền xoá dữ liệu cá nhân vào thực tiễn cũng là một bài toán khó khăn cần giải quyết, xét trên bối cảnh khái niệm về loại quyền này vẫn còn tương đối mới trong kỷ nguyên 4.0. Nghị định số 13 yêu cầu các bên kiểm soát, xử lý dữ liệu phải áp dụng các biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân, tuy nhiên lại chưa quy định cụ thể phương pháp đó phải đạt những tiêu chuẩn, tính năng tối thiểu như thế nào.

Khi xét đến bối cảnh công nghệ thông tin phát triển, dữ liệu được lưu trữ trên không gian mạng, việc thực thi quyền xóa dữ liệu cá nhân cũng gặp những trở ngại nhất định. Khác với bộ não con người vốn có thời gian lưu trữ thông tin ngắn và không có khả năng chia sẻ trực tiếp với các cá nhân khác, hệ thống kho dữ liệu điện tử trực tuyến trên không gian mạng có khả năng lưu trữ một lượng dữ liệu gần như vô hạn với khả năng tồn tại vĩnh cửu.

Theo đó, khi được yêu cầu xóa dữ liệu trên không gian mạng thì các kho dữ liệu, hệ thống mạng sẽ không dễ dàng ‘quên’ như cách mà con người làm. Vấn đề này sẽ còn nghiêm trọng hơn với sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI khi AI có thể có những đột phá ngoài dự kiến của nhân loại, bao gồm việc bí mật lưu trữ thông tin thu thập được trong hệ thống vận hành.

Tính khả thi trong việc quốc tế hóa quy định về quyền xoá dữ liệu, quyền được lãng quên

Nhiều năm qua, cộng đồng pháp lý quốc tế gồm nhiều thành viên đến từ các công ty, tổ chức hành nghề dịch vụ pháp lý nổi tiếng đã có sự tranh cãi về tính thiết thực của việc thiết lập quyền được lãng quên như một quyền con người quốc tế. Tuy nhiên, xét trên việc đưa vào áp dụng quyền được lãng quên vào hệ thống luật pháp của từng quốc gia đã vướng nhiều trở ngại thì việc thiết lập quyền được lãng quên thành luật quốc tế sẽ còn vướng nhiều thử thách hơn.

Một trong những khó khăn rõ ràng nhất thể hiện ở sự đối lập giữa quyền được lãng quên và quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin của những chủ thế khác, vốn đang là một quyền con người được công nhận bởi hầu hết quốc gia.

Một vài khó khăn mang tính kỹ thuật có thể bao gồm việc tìm và xóa dữ liệu hoàn toàn khỏi các công cụ tìm kiếm là không khả thi. Dù có khả năng tạm thời ẩn đi các trang web chứa thông tin thì việc thực hiện nhiều lần quyền này có khả năng làm giảm chất lượng của hệ thống mạng Internet, tạo nên những tranh chấp đối với chủ sở hữu nội dung hợp pháp của các trang web bị ẩn.

Ngoài ra, theo như án lệ của ông Mario Gonzalez bên trên, vì sự khổng lồ của kho dữ liệu điện tử và sự đa dạng của các công cụ tìm kiếm hợp pháp và bất hợp pháp nên chắc chắn thông tin về ông Mario Gonzalez trên tờ báo đó vẫn có thể được hiển thị tại công cụ tìm kiếm nào đó ngoài Google. Theo đó, quyền lãng quên ở đây chỉ phản ánh bề nổi của vấn đề rằng các bên thứ ba sẽ không thể nào tìm được thông tin về người yêu cầu được lãng quên thông tin trên các công cụ tìm kiếm chính thốngnhư Bing, Google, Yahoo,… nhưng không phải hoàn toàn được ‘lãng quên’ trong tâm trí người dùng hoặc trên tất cả các thiết bị điện tử, dù kết nối trực tuyến hay không.

Dẫu vậy, với việc xóa đi thông tin hiển thị trên các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất, việc một bên khác tiếp cận được thông tin của người yêu cầu được lãng quên là gần như bất khả thi, xét trên công nghệ hiện có. Đối với các cá nhân có yêu cầu, mong muốn được lãng quên thông tin trên mạng thì sự lãng quên trên bề mặt này có lẽ đã “đủ” với họ.

Theo thông tin của bài viết tham luận Quyền riêng tư và bảo đảm quyền riêng tư trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 bởi tác giả Lương Lê Minh, Trường Đại học Luật Hà Nội xuất bản năm 2018, từ sau vụ kiện mang tính lịch sử của ông Gonzalez, đã có hàng triệu yêu cầu thực hiện “quyền được lãng quên” đã được gửi đến Google và khoảng 43% yêu cầu đã được chấp thuận.

Nhìn chung, trong những năm gần đây, pháp luật Việt Nam có những bước tiến quan trọng, đáng kể trong việc ghi nhận và luật điển hóa những khái niệm liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân nói chung, và quyền xóa dữ liệu, quyền được lãng quên nói riêng. Việc ban hành nghị định số 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân đã thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của các nhà lập pháp Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mình của hành lang pháp lý thông qua việc khắt khe hơn về nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu của các doanh nghiệp, cũng như tạo vỏ bảo hộ hợp pháp cho quyền lợi của chủ thể dữ liệu.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tăng cường hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng có ý nghĩa lớn trong thời đại công nghệ phát triển 4.0, khẳng định với cộng đồng quốc tế về tinh thần văn minh, sẵn sàng hội nhập của Việt Nam với thế giới trên mọi phương diện.

ASL Law là công ty luật độc lập và cung cấp đầy đủ dịch vụ được tín nhiệm cao của Việt Nam gồm các luật sư giàu kinh nghiệm và tài năng. ASL Law được Legal500, Asia Law, WTR và Asia Business Law Journal. xếp hạng là Công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam. Có trụ sở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mục đích chính của ASL LAW là cung cấp lời tư vấn và giải pháp lý thiết thực, hiệu quả và hợp pháp nhất cho khách hàng trong nước và quốc tế. Nếu cần sự trợ giúp, Quý khách hàng có thể gửi email liên hệ tới [email protected].

Liên hệ với công ty Luật ASL LAW để được tư vấn pháp lý chuyên sâu tại Việt Nam và quốc tế.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệDịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tếĐăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tếQuy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệuQuy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nàoThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyềnĐăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyềnThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nàoĐăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mớiĐăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệuLuật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công tyĐăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chếDịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chếĐăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềmThủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyềnĐăng ký bản quyền bài hát
  Công ty Luật sở hữu trí tuệĐại diện sở hữu trí tuệ
  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty Luật ASL LAW***
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và StartupĐăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt NamĐăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt NamTư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt NamTư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt NamDịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệPháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt NamTư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyềnTư vấn nhượng quyền thương mại
  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat