Các quy định mà người lao động cần biết về lương Gross và lương Net tại Việt Nam, lương Gross và lương Net tại Việt Nam, lương Gross và lương Net, Lương Gross hay Lương Net

Các quy định mà người lao động cần biết về lương Gross và lương Net tại Việt Nam

Ở Việt Nam, không phải người lao động nào cũng biết về khái niệm lương Gross và lương Net. Đôi khi, vì sự thiếu hiểu biết này, họ bị người sử dụng lao động lợi dụng và cuối cùng phải làm việc ‘overwork, underpaid’. Vậy, các quy định mà người lao động cần biết về lương Gross và lương Net tại Việt Nam là gì?

Thực tế, khái niệm lương Gross hiện chưa được quy định trong các văn bản pháp luật. Về cơ bản, lương Gross là một thuật ngữ trong lĩnh vực kinh tế được các doanh nghiệp sử dụng khi đàm phán lương với người lao động.

“Gross” trong tiếng Anh có nghĩa là tổng số. Theo đó, có thể hiểu là tổng thu nhập hàng tháng của người lao động, bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp, trợ cấp, hoa hồng,… trong đó còn bao gồm các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Lương Net là thu nhập của người lao động sau khi đã trừ hết các chi phí bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân, hiểu một cách đơn giản nó là khoản tiền có thể vào túi người lao động.

Mối quan hệ giữa lương Gross và lương Net có thể được tính bằng công thức sau:

LƯƠNG NET = LƯƠNG GROSS – (BHXH + BHYT + BHTN + TNCN)

Cái nào tốt hơn: Lương Gross hay Lương Net?

Thoạt nhìn, người lao động có thể nghĩ rằng lương Net có lợi hơn vì đó là số tiền họ nhận được và thực sự có thể chi tiêu. Mặt khác, khi nhận được mức lương Gross, nhân viên có thể cảm thấy mất mát vì họ sẽ không nhận được toàn bộ số tiền đó hàng tháng.

Tuy nhiên, lương Net và lương Gross thực tế là như nhau. Nhân viên sẽ nhận được số tiền như nhau trong cả hai trường hợp. Tuy nhiên, khi nhận được mức lương Gross, nhân viên sẽ có lợi thế là có thể tính toán chính xác mức lương Net của họ và biết các khoản bảo hiểm và thuế mà công ty trả cho nhân viên.

Điều này nghe có vẻ không quan trọng nhưng trên thực tế, có rất nhiều công ty làm ăn mờ ám đóng ít hơn số BHXH cần thiết để kiếm thêm lợi nhuận. Với việc giảm số tiền bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ không cảm thấy ảnh hưởng ngay bây giờ, hoặc thậm chí trong một vài năm. Nhưng điều đó sẽ ập đến với họ khi họ nghỉ sinh hoặc nghỉ hưu và lúc đó đã quá muộn.

Vì vậy, người lao động cần trang bị cho mình những kiến ​​thức cần thiết để không bị người sử dụng lao động và doanh nghiệp lợi dụng.

Hướng dẫn tính Lương Net từ lương Gross

Tiền lương mà người lao động thực nhận được còn được gọi là tiền lương Net. Mức lương này được tính theo công thức sau:

Lương Net = Lương Gross – Phí bảo hiểm bắt buộc – Thuế TNCN (nếu có)

Trong đó:

– Mức đóng bảo hiểm bắt buộc của người lao động = 10,5% tiền lương.

– Thuế TNCN (nếu có): Thuế TNCN = (Tổng Thu nhập – Các khoản được miễn – Các khoản giảm trừ) x Thuế suất

Để làm rõ, nếu Mr.A thương lượng mức lương Gross là 20 triệu đồng và có một thành viên gia đình phụ thuộc, chúng ta có thể tính mức lương Net của anh ấy theo công thức sau:

Lương GROSS: 20.000.000 VND

BHXH (8%): ​​- 1.600.000 VND

BHYT (1,5%): – 300.000 VND

BHTN (1%): – 200.000 VND

Thu nhập trước thuế: 17,900,000 VND

Giảm trừ gia cảnh cá nhân: – 11.000.000 VND

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc: – 4.400.000 VND

Thu nhập chịu thuế: 2.500.000 VND

Thuế thu nhập cá nhân: – 125.000 VND (Ông A nhận mức chịu thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5% – tương đương 125.000 VND)

Lương Net (Thu nhập trước thuế – Thuế thu nhập cá nhân): 17.775.000 VND

Mặt khác, hàng tháng người sử dụng lao động phải đóng cho người lao động và quỹ bảo hiểm xã hội một khoản tiền như sau:

Lương GROSS: 20.000.000 VND

BHXH (17%): 3.400.000 VND

Bảo hiểm Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp (0,5%): 100.000 VND

Bảo hiểm y tế (3%): 600.000 VND

Bảo hiểm thất nghiệp (1%): 200.000 VND

Tổng: 24.300.000 VND

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat