Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo thời hạn nộp ý kiến trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo thời hạn nộp ý kiến trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với tủ gỗ , thời hạn nộp ý kiến trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam, điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam, chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam,

Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo thời hạn nộp ý kiến trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành thông báo chính thức về thời hạn nộp ý kiến phản biện và thông tin dữ liệu thực tế của các bên trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam cũng như ý kiến đối với số liệu đưa ra của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP). Theo đó, các bên liên quan sẽ có thời hạn nộp ý kiến cuối cùng là 5:00 chiều ngày 4 tháng 8 năm 2022 (giờ miền Đông Hoa Kỳ – Eastern Time), tương đương với 4:00 sáng ngày 5 tháng 8 năm 2022 (giờ Hà Nội, Việt Nam – Indochina Time).

Ngày 24 tháng 5 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC khởi xướng điều tra xem xét tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia vào Hoa Kỳ sử dụng các bộ phận nhập khẩu từ Trung Quốc có thuộc phạm vi áp dụng của biện pháp phòng vệ thương mại mà Hoa Kỳ đang áp dụng với sản phẩm tương tự của Trung Quốc hay không.

Ngày 07 tháng 6 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành thông báo chính thức về việc khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia theo đề nghị của nguyên đơn đại diện cho ngành sản xuất trong nước của Hoa Kỳ.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gỗ ở Việt Nam, họ sẽ có thời hạn 30 ngày kể từ ngày khởi xướng để nộp bản bình luận và cung cấp thông tin phản biện tới cơ quan điều tra Hoa Kỳ, nghĩa là 30 ngày kể từ ngày 24/05/2022.

Theo quy định, DOC sẽ đưa ra kết luận chính thức, cuối cùng trong vòng 120 ngày kể từ ngày khởi xướng. Tuy nhiên, thời hạn này có thể được gia hạn thêm 180 ngày nếu có lý do chính đáng tức là 300 ngày. Thời hạn này có thể tiếp tục được gia hạn, nhưng tổng thời gian gia hạn sẽ không quá 365 ngày.

Thông báo thời hạn nộp ý kiến trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam

Xét thấy rằng thời hạn 30 ngày kể từ ngày khởi xướng để nộp bản bình luận và cung cấp thông tin phản biện tới cơ quan điều tra Hoa Kỳ là không đủ cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu Việt Nam, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ra thông báo gia hạn thời gian nộp bản bình luận và cung cấp thông tin phản biện điều tra đến 4:00 giờ sáng ngày 1 tháng 7 năm 2022 giờ Việt Nam, tương đương 5:00 giờ chiều ngày 30 tháng 6 năm 2022 (Múi giờ miền Đông Hoa Kỳ – Eastern Time), nghĩa là thêm 1 tuần kể từ thời hạn trước là 24/06/2022.

Tuy nhiên, xét thấy khung thời gian trên vẫn còn nhiều hạn chế, không đủ để các bên liên quan soạn thảo đúng, đủ nội dung theo quy định và thể thức theo yêu cầu, DOC đã quyết định tiếp tục gia hạn thời gian nộp bình luận và phản biện trong vụ việc điều tra phạm vi sản phẩm đối với mặt hàng tủ gỗ nội thất của Việt Nam tới ngày 07 tháng 7 năm 2022.

Mới nhất, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra thời hạn nộp ý kiến phản biện và thông tin dữ liệu thực tế của các bên trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam cũng như ý kiến đối với số liệu đưa ra của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) đến 5:00 chiều ngày 4 tháng 8 năm 2022 (giờ miền Đông Hoa Kỳ – Eastern Time), tương đương với 4:00 sáng ngày 5 tháng 8 năm 2022 (giờ Hà Nội, Việt Nam – Indochina Time).

Để đảm bảo lợi ích chính đáng của mình, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tủ gỗ Việt Nam nên liên hệ với Cục Phòng vệ thương mại Việt Nam cũng như một công ty luật uy tín về chống bán phá giá để nhận được hỗ trợ kịp thời về việc thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu của cơ quan điều tra Hoa Kỳ, cũng như việc tuân thủ, phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại Việt Nam trong suốt quá trình điều tra vụ việc.

Chi tiết thông báo có thể được tải về tại đây.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về Chống Bán Phá giá Và Phòng Vệ Thương Mại.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài

  Đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu độc quyền

  Phí đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

   

   

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

  Công ty luật tại Hà Nội

   

  Công ty luật tại Hồ Chí Minh

  Văn phòng luật tại Hồ chí minh

   

  Tư vấn pháp lý thường xuyên

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

   

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84366667697
  WhatsApp chat