Việt Nam cần tạo động lực và ưu đãi cho nhà đầu tư Việt Nam ở nước ngoài

Việt Nam cần tạo động lực và ưu đãi cho nhà đầu tư Việt Nam ở nước ngoài, ưu đãi cho nhà đầu tư Việt Nam ở nước ngoài

Bộ phận người Việt Nam định cư ở nước ngoài chính là thành phần không thể thiếu và là nguồn lực quan trọng của Việt Nam với những đóng góp đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia. Hiện tại đang có khoảng 5,3 triệu người Việt sinh…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat