Việt Nam ban hành nghị định quy định Luật An ninh mạng

Bản địa hóa dữ liệu, Những nội dung chính của nghị định 53, Nghị định số 53/2022/NĐ-CP, Việt Nam ban hành nghị định quy định Luật An ninh mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP vào ngày 15 tháng 8 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Nghị định 53 đã được soạn thảo, sửa đổi và chờ ban hành trong nhiều năm. Nếu không có nghị định này, các cơ quan quản lý…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat