Tuyên bố chung sau cuộc họp lần thứ 4 của Ủy ban Liên minh châu Âu – Việt Nam

Tuyên bố chung sau cuộc họp lần thứ 4 của Ủy ban Liên minh châu Âu - Việt Nam

Cuộc họp lần thứ tư của Ủy ban Liên minh châu Âu – Việt Nam theo Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA) đã diễn ra tại Brussels vào ngày 27 tháng 10 năm 2023. Liên minh châu Âu và Việt Nam đã nhấn mạnh sự phát triển và sâu sắc của mối quan…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat