Quy Định Liên Quan Đến Tổ Chức Giáo Dục Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài

Tổ Chức Giáo Dục Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài, Quy Định Liên Quan Đến Tổ Chức Giáo Dục Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài

Căn cứ vào Điều 17 Luật Giáo dục, Nhà nước Việt Nam đã khẳng định mạnh mẽ tầm quan trọng của việc đầu tư cho giáo dục. Theo đó, đầu tư vào lĩnh vực giáo dục được coi là đầu tư đặc thù thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và được ưu đãi…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat