Quy định về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân

Quy định về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân

Tầm quan trọng của hoạt động kê khai thuế TNCN hàng tháng cũng như hàng quý là không phải bàn cãi, khi hoạt động này đóng vai trò quyết định đến việc nộp kê khai nộp thuế của người nộp thuế và những công việc định kỳ của kế toán viên. Quy định về kê…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat