Bổ sung 03 quốc gia áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

thuế xuất khẩu ưu đãi và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Vào ngày 07 tháng 9 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2023/ND-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2022/ND-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam. Theo đó, Chính phủ quyết định bổ sung…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat