Điều chỉnh Luật sở hữu trí tuệ thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo

thực thi quyền SHTT, Điều chỉnh Luật sở hữu trí tuệ thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo

Trong kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, luật sở hữu trí tuệ (SHTT) đã được xem xét sửa đổi. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, luật SHTT sẽ là một trong những yếu tố then chốt để phát triển kinh tế – xã hội tại Việt Nam trong tương lai.  Hiện nay,…

+84982682122