Việt Nam đạt Chỉ số Đổi mới Toàn cầu ổn định

Việt Nam đạt Chỉ số Đổi mới Toàn cầu ổn định

Việt Nam hiện đang xếp thứ 48 trong số 132 nền kinh tế theo Chỉ số Đổi mới Toàn cầu 2022 của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO). Việt Nam đã phát triển mạnh về khía cạnh công nghệ và FDI, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng để cải thiện hiệu quả…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat