Việt Nam thực hiện các quy định mới về hoạt động cho vay của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư số 06/2023/TT-NHNN, Việt Nam thực hiện các quy định mới về hoạt động cho vay của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 06/2023 vào tháng 6 năm 2023 với mục đích kiểm soát hiệu quả hơn hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/9/2023. Ngày…

Contact Me on Zalo
+84945073866
WhatsApp chat