Thí điểm quy trình xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng

Thí điểm quy trình xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng

Vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 148/NQ-CP về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Theo đó, Quốc hội đã chấp thuận gia hạn thí điểm xử lý nợ xấu của…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat