Tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ trong hoạt động xây dựng thương hiệu

Sở hữu trí tuệ trong hoạt động branding

Sở hữu trí tuệ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động branding (xây dựng thương hiệu) của một doanh nghiệp. SHTT bao gồm các tài sản vô hình như bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và bí mật kinh doanh. Các loại tài sản này sẽ góp…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat