Tác động của chính sách mới đối với nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tác động của chính sách mới đối với nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang trở lại và trên đà phục hồi sau khoảng thời gian cực kỳ khó khăn vừa qua. Để hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIE) tại Việt Nam, chính phủ đã ban hành các chính sách mới có hiệu lực gần…

Contact Me on Zalo
+84366667697
WhatsApp chat