IDOs – phương thức huy động vốn mới tại Việt Nam

hình thức huy động vốn cho dự án blockchain, Initial Coin Offering, Initial DEX Offerings, IDOs – phương thức huy động vốn mới tại Việt Nam, rào cản với game NFT, IDOS, huy động vốn bằng IDOS, IDOS là gì

Công nghệ Blockchain đang mang đến những thay đổi và tăng trưởng đáng kể trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có huy động vốn. Ông Phạm Duy Khương, Luật sư điều hành ASL LAW, sẽ đưa ra lý do tại sao Việt Nam phải nhanh chóng xây dựng cơ chế điều chỉnh hình…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat