Những điểm quan trọng của luật dầu khí sửa đổi

Những điểm quan trọng của luật dầu khí sửa đổi

Luật Dầu khí (sửa đổi) đã được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 14/11 có 472/475 phiếu tán thành với một số chính sách mới được xem là có ý nghĩa quan trọng. Luật Dầu khí gồm 11 chương, 69 điều và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2023. Luật Dầu khí sửa đổi…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat