Luật sư nói gì về quảng cáo “Mở lon Việt Nam”?

Luật sư nói gì về quảng cáo "Mở lon Việt Nam" của Coca - Cola?

(Trả lời của Luật sư Phạm Duy Khương trên báo ANTD.VN): Trước nội dung quảng cáo sản phẩm Coca-Cola Việt Nam có sử dụng cụm từ “Mở lon Việt Nam”, Cục Văn hóa cơ sở – Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi các địa phương yêu cầu chấn chỉnh…

+84982682122
WhatsApp chat