Thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất của doanh nghiệp gia tăng

Thoi-han-nop-thue-tien-thue-dat, thời hạn nộp thuế tiền đất, thời hạn nộp thuế tiền đất tăng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 với mục đích gia tăng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cùng với tiền thuê đất trong năm 2021. Đối tượng áp dụng nghị định 1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh,…

+84982682122
WhatsApp chat