Khuyến khích phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo

Khuyến khích phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Phó Thủ tướng đã thông qua Quyết định số 1009/QD-TTg về Phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Mục tiêu chính của đề án được thực hiện theo Quyết định 1009 là thiết lập…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat