Patent Troll là gì?

China Patent Law, Patent, Patent troll

Patent troll là một trong những hành vi trục lợi từ các sáng chế. Các công ty sẽ sử dụng việc khiếu nại vi phạm bằng sáng chế để thu phí vi phạm bản quyền; hoặc để triệt hạ các đối thủ cạnh tranh. Troll là những sinh vật có trong truyền thuyết. Chúng thường…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat