Những quy định liên quan đến ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt tại Việt Nam

Những quy định liên quan đến ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Với mục đích hỗ trợ phát triển một số dự án có tầm ảnh hưởng lớn đến kinh tế – xã hội, Chính phủ đã ban hành quyết định áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt. Các dự án được đặc biệt hỗ trợ và ưu đãi đầu tư…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat