Tổ chức tín dụng được mua lại trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán

Tổ chức tín dụng được mua lại trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán

Vào ngày 23/04/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, Thông tư này có nội dung dừng hiệu lực Khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat