Có thể thành lập doanh nghiệp và chi nhánh cùng một thời điểm hay không?

Có thể thành lập doanh nghiệp và chi nhánh cùng một thời điểm hay không?, Lưu ý liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp và các chi nhánh, đặt tên chi nhánh và doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp có kế hoạch thành lập chi nhánh với mục đích phát triển quy mô sản xuất kinh doanh kể từ khi mới thành lập. Nhưng có thể thành lập doanh nghiệp và chi nhánh cùng một thời điểm hay không? Khoản 1, Điều 45, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, doanh nghiệp…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat