Luật Dầu khí mới được ban hành

Luật Dầu khí mới được ban hành

Nghị định Nghị định 45/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 và hướng dẫn một số điều của Luật Dầu khí, dự kiến sẽ giúp các hoạt động khai thác và tìm kiếm dầu khí trong ngành dầu khí được thuận lợi hơn. Từ đó đóng góp cho sự phát triển nhanh chóng…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat