Hoàn thiện khung pháp lý để phát triển điện gió ngoài khơi

Khung pháp lý chưa đủ để giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát triển điện gió ngoài khơi

Thủ tướng đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các doanh nghiệp Việt Nam phát triển thử nghiệm điện gió ngoài khơi, nhưng Bộ Công Thương cho rằng hiện tại vẫn chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện hoạt động này. Trong tuyên bố mới nhất gửi Chính phủ…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat