Thông tư mới sửa đổi quy định cho vay

Thông tư mới sửa đổi quy định cho vay

Những sửa đổi về quy định cho vay được dự kiến áp dụng từ ngày 1/9. Bài viết này sẽ đề cập đến những thay đổi của Thông tư 39/2016/TT-NHNN về việc cho vay đối với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Điều 8: Những nhu cầu vốn không được cho vay Điều…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat