VCCI không đồng tình với việc giảm tỷ lệ sở hữu ngân hàng

VCCI không đồng tình với việc giảm tỷ lệ sở hữu ngân hàng

Những thay đổi đã được đề xuất về tỷ lệ sở hữu đã làm dấy lên nhiều lo ngại trong hệ thống ngân hàng, với lý do những thay đổi này có thể gây ra cản trở cho quá trình tăng trưởng kinh tế. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), việc…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat