Quyết định giảm 30% tiền thuê đất trong năm 2023

Quyết định giảm 30% tiền thuê đất trong năm 2023

Vào ngày 03 tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất trong năm 2023. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (có thể thu) của năm 2023 đối với người thuê đất là tổ chức, đơn vị,…

Contact Me on Zalo
+84945073866
WhatsApp chat