Sửa đổi luật các quy định về thuế để khỏa lấp lỗ hổng pháp lý liên quan đến thuế TNDN

Sửa đổi luật các quy định về thuế để khỏa lấp lỗ hổng pháp lý liên quan đến thuế TNDN

Bộ Tài chính đang thu thập ý kiến về dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), với nhiều quy định liên quan đến các ưu đãi thuế cho các công ty đa quốc gia. Theo Bộ tài chính, chính sách thuế TNDN ở nhiều quốc gia vẫn tồn tại những kẽ hở mà…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat