Chính phủ thực hiện thanh tra toàn diện tất cả các dự án năng lượng từ năm 2011 đến nay

Chính phủ thực hiện thanh tra toàn diện tất cả các dự án năng lượng từ năm 2011 đến nay

Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra toàn diện các dự án, công trình điện đã phát triển trong 10 năm qua (2011 – 2021). Đây là các dự án nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII) và…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat