Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 215/QĐ-TTg về việc phân bổ bổ sung hoặc điều chỉnh vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cho các dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương….

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat