Đề xuất những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, đầu tư vốn nhà nước

Đề xuất những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, đầu tư vốn nhà nước

Bộ Tài chính đang đề xuất xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi). Trong dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp sửa đổi, Bộ Tài chính đã…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat