Chính sách hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài của Việt Nam

Chính sách hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài của Việt Nam, Chính sách đầu tư nước ngoài Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài của Việt Nam

Số lượng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục tăng từ 11,57 tỷ USD vào tháng 7 lên 12,8 tỷ USD vào tháng 8 năm 2022, báo hiệu sự phục hồi của Việt Nam sau đại dịch COVID-19. Sự tăng trưởng này là kết quả của những nỗ lực…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat